sfnet.atk.mac
[Top] [All Lists]

Re: i

Subject: Re: i
From: Lester
Date: Sun, 14 Dec 2008 16:15:08 -0700 MST
Newsgroups: sfnet.atk.mac, sfnet.keskustelu.huumori, sfnet.viestinta.roskapostit, microsoft.public.virtualpc, alt.spam
In article <[email protected]>
Kai Karlsson <[email protected]> wrote:
>
> *Jälleen kerran on syytä tuoda esille sitä faktaa, erttä ydinvoima on

Yawn.


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Re: i, Lester <=