sci.archaeology
[Top] [All Lists]

Re: N&W on Kalm on Verendrye

Subject: Re: N&W on Kalm on Verendrye
From: "Alan Crozier"
Date: Thu, 09 Mar 2006 20:38:25 GMT
Newsgroups: sci.archaeology
"IE J" <inger_e.johansson@xxxxxxxxx> wrote in message
news:sW%Pf.47706$d5.204239@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
>
> "Alan Crozier" <name1.name2@xxxxxxxxx> skrev i meddelandet
> news:JV_Pf.47699$d5.204262@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
> > "IEj" <inger_e.johansson@xxxxxxxxx> wrote in message
> > news:Hx_Pf.47695$d5.204208@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
> > >
> > > "Paul Murray" <paul@xxxxxxxxxx> skrev i meddelandet
> > > news:ciWPf.60983$Pu3.59322@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> > > > In article <440f65a7$0$79705$dbd41001@xxxxxxxxxxxxxxx>,
> > Peter Alaca wrote:
> > > > > Kalm, Pehr
> > > > > En resa till Norra America på Kongl. swenska
> > > > > Wetenskaps Academiens befallning och publici kostnad
> > > > > förrättad. - Stockholm : Lars Salvi.
> > > > > ¤ D 1. - 1753.
> > > > > ¤ D 2. - 1756.
> > > > > ¤ D 3. - 1761.
> > > > > ¤ D 4. - trycktes aldrig. Låg klar 1777 och förlorades
vid
> > > > > brand i Åbo 1827.
> > >
> > > False information given by Tom. D4 was edited from
> > existing(!!!!)
> > > handwritten documents (diary) which also includes Kalm's
> > 'tillägg till
> > > dagboken' (added information to the diary).
> > >
> > > D4 was edited in Helsingfors 1988, editors John E Ross and
> > Harry Krogerus.
> > > ISBN: 951-9018-43-3
> >
> > Inger,
> >
> > You must have missed it when I pointed out that there is a
> > difference between (a) Kalm's travel journals (never
published
> > in his lifetime) and (b) the books he wrote based on his
> > journals.
>
> No I didn't miss that at all. Alan, you must have missed the
pretext of the
> edited 4th volume:
> " ... utöver det som utgörs av de egentliga
dagboksskildringarna och av Kalm
> kopierade utdrag ur olika källskrifter, ingår i denna del IV
två avsnitt,
> som Kalm själv författat men som inte ingår i den handskrivna
> journalen."....... "däremot finns i behåll ett långt brev om
Niagara, som
> Kalm skrivit till bibliotekarien i Stockholms Girwell."......
"Efter de två
> ovannämnda avsnitten som alltså ej ingår i den handskrivna
resejournalen,
> följer de paginerade sidorna 1061-1115, av Kalm sammanförda
under rubriken
> 'tillägg till dagboken.... Tillägget avslutas med ett
svenskspråkigt
> "Extract af Pennsylvania lag"...
> "Efter kapitlet 'tillägg till dagboken' följer ännu i den
handskrivna
> journalen ett flertal paginerade och delvis med överskrift
försedda
> blad.....Fyra sidor är fyllda med data som hänför sig till av
mr. Joh.
> Bartram utförda meterologiska observationer i Philadelphia
sommaren 1749.
> Pagineringen av dessa tilläggsdokument är inte sammanhängande
eller
> forgåede(många sidnummer saknas helt)...."
>
> In other words according to the editor Kalm himself have
written page number
> on the documents as well as in the journal which obviously
must be the same
> as he had in the so called 4th manuscript. Thus many parts of
the 4th
> edition definitily are according to Kalm's own manuscript
where he put these
> papers/information together. This is a fact which not only you
missed but
> most other who read the book.
>
> On the pretext 1st pages thus you and others missed that the
editor notes
> that page 804-1115 plus some 10 pages which don't origin from
Kalm's diary's
> origin writing but due to it's good texture is a re-written
re-edited
> version for Kalm's journal editions.

Are you sure you are presenting correct information? Nothing in
that preface (not "pretext", which means "svepskäl") says that
volume 4 of the edited journals contains the lost manuscript of
volume 4 of the book.

If it had, the editors would have noticed and said "Good news!
The manuscript of Kalm's planned volume 4 is not lost after all!
Here it is!"

(And I can find no record of a dissertation in Latin by
Strahlenberg either.)

Alan

-- 
Alan Crozier
Lund
Sweden<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>