[email protected]
[Top] [All Lists]

PERFORCE change 153038 for review

Subject: PERFORCE change 153038 for review
From: Rene Ladan
Date: Sun, 16 Nov 2008 16:54:28 GMT
http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=153038

Change 153038 by [email protected]_self on 2008/11/16 16:53:45

    MFen handbook/config 1.235 -> 1.236
    Checked build, spelling, whitepace

Affected files ...

.. 
//depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml#9
 edit

Differences ...

==== 
//depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml#9
 (text+ko) ====

@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD: doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml,v 1.16 
2008/11/10 20:42:03 rene Exp $
 
   %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml
-   %SRCID%  1.235
+   %SRCID%  1.236
 -->
 
 <chapter id="config-tuning">
@@ -131,29 +131,42 @@
     of &man.sysinstall.8; is het van belang dat op een harde
     schijf de gegevensoverdracht het snelst is aan de buitenste
     sporen en het langzaamst aan de binnenste. Kleinere en
-     veelgebruikte bestandssystemen kunnen daarom het beste aan het
-     begin van de schijf geplaatst worden, terwijl grotere
-     partities als <filename>/usr</filename> meer naar het einde
-     van de schijf geplaatst kunnen worden. Het is een goed idee
-     om partities aan te maken in deze of gelijksoortige volgorde:
-     root, swap, <filename>/var</filename>,
+     veelgebruikte bestandssystemen kunnen daarom het beste aan de
+     buitenkant van de schijf geplaatst worden, terwijl grotere
+     partities als <filename>/usr</filename> meer naar de
+     binnenkant van de schijf geplaatst kunnen worden. Het is een
+     goed idee om partities aan te maken in deze of gelijksoortige
+     volgorde: root, swap, <filename>/var</filename>,
     <filename>/usr</filename>.</para>
 
-    <para>De grootte van <filename>/var</filename> hangt af van de
-     wijze waarop de machine gebruikt gaat worden.
-     <filename>/var</filename> wordt gebruikt voor onder meer
-     mailboxen, logbestanden en printergegevens en -wachtrijen.
-     Mailboxen en logbestanden kunnen onverwacht groot worden,
-     afhankelijk van het aantal systeemgebruikers en de bewaarduur
-     van logbestanden. Meestal is minder dan een gigabyte
-     voldoende. <filename>/var/tmp</filename> moet wel groot
-     genoeg moet zijn om pakketten te kunnen bevatten.</para>
+    <para>De grootte van de <filename>/var</filename>-partitie hangt
+     af van de wijze waarop de machine gebruikt gaat worden. Het
+     bestandssysteem <filename>/var</filename> wordt gebruikt voor
+     onder meer postbussen, logbestanden en printergegevens en
+     -wachtrijen. Postbussen en logbestanden kunnen onverwacht
+     groot worden, afhankelijk van het aantal systeemgebruikers en
+     de bewaarduur van logbestanden. De meeste gebruikers zullen
+     zelden meer dan ongeveer een gigabyte aan vrije schijfruimte
+     op <filename>/var</filename> nodig hebben.</para>
+
+    <note>
+     <para>Er zijn een aantal gevallen waar een grote hoeveelheid
+      ruimte in <filename>/var/tmp</filename> nodig is. Wanneer
+      er nieuwe software wordt ge&iuml;nstalleerd met
+      &man.pkg.add.1; pakken de pakketprogramma's een tijdelijke
+      kopie van de pakketten uit in <filename>/var/tmp</filename>.
+      Grote softwarepakketten, zoals
+      <application>Firefox</application> of
+      <application>OpenOffice</application> kunnen lastig zijn om
+      te installeren wanneer er onvoldoende vrije schijfruimte
+      beschikbaar is onder <filename>/var/tmp</filename>.</para>
+    </note>
 
    <para>De partitie <filename>/usr</filename> bevat veel van de
-     benodigde systeembestanden. Die bevat tevens de &man.ports.7;
+     benodigde systeembestanden, waaronder de &man.ports.7;
     collectie (aanbevolen) en de broncode (optioneel). Beide zijn
-     optioneel tijdens de installatie. Voor deze partitie wordt
-     tenminste 2 gigabyte aanbevolen.</para>
+     optioneel tijdens de installatie, maar we raden voor deze
+     partitie tenminste 2 gigabyte aan.</para>
 
    <para>Het is verstandig rekening te houden met de vereiste
     schijfruimte bij het kiezen van partitiegroottes. Als in een
_______________________________________________
[email protected] mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/p4-projects
To unsubscribe, send any mail to "[email protected]"

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • PERFORCE change 153038 for review, Rene Ladan <=