p4-projects@freebsd.org
[Top] [All Lists]

PERFORCE change 152551 for review

Subject: PERFORCE change 152551 for review
From: Rene Ladan
Date: Wed, 5 Nov 2008 22:11:08 GMT
http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=152551

Change 152551 by rene@rene_self on 2008/11/05 22:10:34

    MFen handbook/security 1.331 -> 1.332 (local fix)

Affected files ...

.. 
//depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml#7
 edit

Differences ...

==== 
//depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml#7
 (text+ko) ====

@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSDnl: doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml,v 
1.80 2006/01/05 21:13:24 siebrand Exp $
 
   %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml
-   %SRCID%  1.331
+   %SRCID%  1.332
 -->
 
 <chapter id="security">
@@ -1441,7 +1441,7 @@
    netwerkomgeving toegepast kunnen worden. Het schijnt dat
    iedereen een firewall wil hebben om netwerkverbindingen af te
    handelen. Ondanks dat een firewall veel kan, zijn er toch dingen
-   die hij niet kan, zoals tekst terugsturen naar ontstaansplaats
+   die het niet kan, zoals tekst terugsturen naar de ontstaansplaats
    van een verbinding. De <acronym>TCP</acronym> Wrappers software
    kan dat en nog veel meer. In dit onderdeel worden de
    <acronym>TCP</acronym> Wrappers mogelijkheden besproken en, waar
_______________________________________________
p4-projects@xxxxxxxxxxx mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/p4-projects
To unsubscribe, send any mail to "p4-projects-unsubscribe@xxxxxxxxxxx"

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • PERFORCE change 152551 for review, Rene Ladan <=