microsoft.public.tr.msn.messenger
[Top] [All Lists]

8007271d hata kodu ne demek....???

Subject: 8007271d hata kodu ne demek....???
From: "cobcu"
Date: Fri, 27 Jan 2006 10:18:02 -0800
Newsgroups: microsoft.public.tr.msn.messenger
msn e girmeye ÃalÄÅtÄÄÄmda hep sorunlarla karÅÄlaÅÄyorum gene bir sorun ÃÄktÄ 
ne zaman oturum aÃmaya ÃalÄÅsam bu hata kodu karÅÄma ÃÄkÄyor ne olduÄu 
hakkÄnda hiÃbir fikrim yok sinir 3 kere messenger 7.5 i kaldÄrÄp kurdum ama 
bi iÅe yaramadÄ bnm bilgisayardan hiÃbir arkadaÅÄm oturum aÃamÄyor ama ben 
onlarÄnkinden aÃabiliryorum yardÄmcÄ olursanÄz sevinirim Åimdiden Ãok 
saolun..... 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • 8007271d hata kodu ne demek....???, cobcu <=