microsoft.public.pl.office
[Top] [All Lists]

Bibliografia w Word 2003?

Subject: Bibliografia w Word 2003?
From: Benek
Date: Sat, 21 Jun 2008 12:36:01 +0000 UTC
Newsgroups: microsoft.public.pl.office
Witam.

Pytanie o Worda 2003.

Mam sobie zrobić bibliografię do pracy magisterskiej za pomocą Word2003.
W Wordzie 2000 znalazłem opcję Wstaw|Odwołanie i Indeksy i spisy i była
dodatkowa zakładka bibliografia, którą trzeba jeszcze dodatkowo
skonfigurować.

Niestety w Word 2003 tego nie mam i ta zakładka wygląda tak samo jak w
Word 97 sic!.

Czy macie jakieś propozycje jak zrobić bibliografie w Wordzie 2003 bez
tej opcji?

Przeglądałem Worda 2007 tam mechanizm bibliografii jest bardzo
rozbudowany, ale chwilowo nie stać mnie na zakup Worda 2007.


TFA
Benek

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Bibliografia w Word 2003?, Benek <=