microsoft.public.pl.office
[Top] [All Lists]

Jak zrobic plakat (poster) w Power Point

Subject: Jak zrobic plakat (poster) w Power Point
From: Plakat-POSTER-A0
Date: Thu, 12 Jun 2008 05:01:00 -0700
Newsgroups: microsoft.public.pl.office
WidziaÅam  na konferencji zrobiony poster (plakat- format A0) w PP
 i chciaÅabym tym sposobem zrobic teraz poster a nie widze od czego zaczac,
gdzie mozna ustawic wielkosc strony, mam wersje PP 2003.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Jak zrobic plakat (poster) w Power Point, Plakat-POSTER-A0 <=