microsoft.public.nl.office.word
[Top] [All Lists]

rekenen - Dave

Subject: rekenen - Dave
From: Anne
Date: Fri, 22 Jun 2007 07:03:01 -0700
Newsgroups: microsoft.public.nl.office.word
Ha Dave,

Ik heb velden toegevoegd met bladwijzer kilometers.
Maar het optellen lukt me niet hoor.

Kan ik evt het bestand mailen dat je er naar kijkt.

Alvast bedankt.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • rekenen - Dave, Anne <=