microsoft.public.nl.office.outlook
[Top] [All Lists]

Re: emailadressen importeren in adresboek

Subject: Re: emailadressen importeren in adresboek
From: "GJ.Oomens"
Date: Sun, 21 May 2006 10:27:19 +0200
Newsgroups: microsoft.public.nl.office.outlook
ted wrote:
Uit een database heb ik een txtbestand gemaakt met emailadressen. Deze adressen wil ik in een keer importeren in een vooraf gedefinieerd adresboek. Als ik kies voor importeren komt de hele handel in de algemene adreslijst. Hoe krijg ik de adressen in een specifieke map zonder ze een voor een te moeten selecteren?
Wat voor adresboek? Of bedoel je een contacts folder?
Even degene die er in staan tijdelijk in een ander mapje zetten. Importeren, selecteren en verslepen naar gewenst mapje. Andere weer terugzetten?
--
GÃrard

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>