microsoft.public.nl.office.excel
[Top] [All Lists]

Re: Oplossen 3de graads vergelijking

Subject: Re: Oplossen 3de graads vergelijking
From: "Ano"
Date: Thu, 17 Aug 2006 18:56:59 +0200
Newsgroups: microsoft.public.nl.office.excel
Niek Otten wrote:
> <"cubic equation" (dat is toch 2de graads?)>
>
> Nee, dat is square. Je weet wel; een vierkante meter is tot de tweede
> en een kubieke meter tot de derde macht.

ha ha ik moet toch echt eens vroeger naar bed gaan, schaam schaam...<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>