microsoft.public.nl.office.excel
[Top] [All Lists]

Hoe maak ik een adressenbestand in Excel

Subject: Hoe maak ik een adressenbestand in Excel
From: "jan ale" <jan >
Date: Mon, 5 Dec 2005 12:09:02 -0800
Newsgroups: microsoft.public.nl.office.excel
Excel 2003

Ik wil een adressenbestand maken, dat ik kan koppelen aan Word 2003.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>