microsoft.public.nl.office.access
[Top] [All Lists]

Re: De zoeksleutel is in geen enkele record gevonden.

Subject: Re: De zoeksleutel is in geen enkele record gevonden.
From: <>
Date: Wed, 24 Dec 2008 13:41:48 +0100
Newsgroups: microsoft.public.nl.office.access
"record met onbekende zoeksleutel" <record met onbekende 
[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
> In een bestaande MS Access 2003 tabel werd een nieuw ingevoerd record
> aangepast in "chinese tekens". Bij poging tot verwijderen van het record
> krijg ik de melding "De zoeksleutel is in geenenkele record gevonden".

Heb je al geprobeerd te database te repareren? Maak eerst een backup!

Vriendelijke groeten,

Maarten <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>