[email protected]
[Top] [All Lists]

Re: ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ afbackup, apt-listchanges, ÎÎÎÎ

Subject: Re: ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ afbackup, apt-listchanges, ÎÎÎÎ
From: Panayotis Katsaloulis
Date: Sun, 27 Feb 2005 11:54:30 +0200
Kai ti, na kopsoyme thn plaka;
Giati prepei o,ti ginetai se mas na einai peribeblhmeno apo enan
mandya sobarofaneias kai arxaioprepeias;On Sat, 26 Feb 2005 17:00:16 +0000, Simos Xenitellis <[email protected]> wrote:
> 
> ÎÏÎÏÏÏÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ
> ÏÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ Unix (ÏÏÏÏ daemon) ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎÎÎ ÏÏÎ
> ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ. 

-- 
[email protected]

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>