hellug@lists.hellug.gr
[Top] [All Lists]

Re: Macedonia Deploys 5,000 Ubuntu Desktops in Schools

Subject: Re: Macedonia Deploys 5,000 Ubuntu Desktops in Schools
From: Konstantinos Margaritis
Date: Mon, 12 Dec 2005 01:29:24 +0200
On ÎÎÏÏÎÏÎ 12 ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ 2005 01:13, J.Stellas wrote:
> ÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏ. ÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎÏ Hellug, ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÎ
> ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ 17/12/05 ÏÏÎ 16:00 ÏÏÎ ÏÏÏÎ
> ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎÏ (http://lab.hellug.gr) ÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎ:
> "Skolelinux ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎ". ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ
> ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÏÎ ÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÏÏÏÎÏÏ ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏ ÎÎ ÏÎ
> Skolelinux, ÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎ (event) ÏÏÎ
> site ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ (www.hellug.gr).
> Jacob

ÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏ.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>