[email protected]
[Top] [All Lists]

Re:Macedonia Deploys 5,000 Ubuntu Desktops in Schools

Subject: Re:Macedonia Deploys 5,000 Ubuntu Desktops in Schools
From: "J.Stellas"
Date: Mon, 12 Dec 2005 01:13:51 +0200
----- Original Message -----
From: "Konstantinos Margaritis" <[email protected]>
To: <[email protected]>
Cc: <[email protected]>; <[email protected]>
Sent: Sunday, December 11, 2005 2:53 PM
Subject: Re: [Open-source] Macedonia Deploys 5,000 Ubuntu Desktops in
Schools


> > ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎ "ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÏÏ" ÎÏÏÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎÎ
> > ÎÎÏÏÎÎÏÏÎÏÎ
> > ÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎ/ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ???
> > ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ
> > ÎÏÏÏ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÏ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÎÏÏ ÎÎÎ
> > ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ??? ÎÎÎÏÎ
> > ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎ/ÎÎÎ???
>
> ÎÏÏ ÎÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ; ÎÎ CD ÏÎÏ Skolelinux ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏÏ ÎÎÎ
> ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÏÏÏ
> ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏ. [1],[2] ÎÏÏÎ ÎÎÏ ÏÎÏÏ ÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏ ÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ
> ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ Skolelinux ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎ.
>
> [1] http://www.debian.gr/?q=node/300#comment-700
> [2]
http://ftp.skolelinux.no/skolelinux-cd/debian-edu_sarge-i386-current.iso
>
> > ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ, ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ,
> > ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ
> > ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÏÏÎ. ÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎ ÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎ ÎÏ ÎÎÎ
> > ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎÏÏÎ. ÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎ ÏÎÏÎ
> > ÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎ ÎÏÏ ÎÎÎÏÎ. ÎÎÎ
> > ÎÏÏÎÏÏ ÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎ
> > ÏÏÏÏÎÏÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ.
>
> ÎÎÎ, *ÏÏÎÏÎÎ* ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎ. Î/ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ
> ÎÎÎÎÏÎÎ; ÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ. ÎÏÏÏ ÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ, ÎÎÎ ÏÏÎ
> workshops ÎÎÏ, ÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎ.
>
> ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎ 17/12?
>
ÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏ. ÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎÏ Hellug, ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ
ÎÎÎÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ 17/12/05 ÏÏÎ 16:00 ÏÏÎ ÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎÏ
(http://lab.hellug.gr) ÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎ: "Skolelinux ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎ".
ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÏÎ ÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÏÏÏÎÏÏ
ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏ ÎÎ ÏÎ Skolelinux, ÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎ
(event) ÏÏÎ site ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ (www.hellug.gr).
Jacob


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to [email protected]
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [email protected]

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>