dk.edb.system.ms-windows
[Top] [All Lists]

Få administrator rettigheder

Subject: Få administrator rettigheder
From: steen
Date: Wed, 24 Oct 2007 13:13:14 -0700
Newsgroups: dk.edb.system.ms-windows
Hej,

jeg prøver at installeret email programmet Evolution til Windows.

Er det muligt at få administrator rettigheder til min Windows XP, så
jeg kan bruge programmet?

Gerne så jeg kan gøre det uden at skulle skifte bruger.

Håber nogen kan hjælpe.

Hilsen

Steen


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>