dk.edb.system.ms-windows
[Top] [All Lists]

Re: Pedagoisk side om raid

Subject: Re: Pedagoisk side om raid
From: Hans Kjaergaard
Date: Tue, 16 Oct 2007 19:41:12 +0200
Newsgroups: dk.edb.system.ms-windows

On Tue, 16 Oct 2007 19:22:10 +0200, "Hagar" <[email protected]>
wrote:

>>
>> Hvorfor en raid ?
>>
>> -- 
>> Mvh Max
>>
>>
>
>Spørg ikke mig, det er som skrevet ikke mig der skal bruge det.
Så er det måske bedst at holde sig fra opgaven ? 

Hvis man ikke har et formål med en RAID er det bestemt bedst at lade
vær med at bruge en.

Lavpris HW RAID kan give problemer hvis uheldet er ude, så er man
faktisk bedre tjent uden RAID.

For at RAID giver mening skal man have flere diske i sit system.

Lidt hurtige grundtræk.

RAID 0 (Stripe) er for at få høj hastighed (ingen datasikkerhed. bedst
udnyttelse af diskenes samlede kapasitet)

RAID 1 (Mirror) er for at få høj datasikkerhed (På bekostning af
hastighed, lav udnyttelse af diskenes samlede kapasitet)

RAID 5 (med min. 3 diske) er for at få høj datasikkerhed og bedre
udnyttelse af diskenes samlede kapasitet (Endnu mere på bekostning af
hastighed)

Så er der en spøjs afart, JBOD eller sådannoget, man kan kort fortale
lægge en masse fysiske diskes kapasitet sammen og præsentere dette som
en stor disk for OS, fejler en disk, så er man glad for sin backup,
eller sin klippekortordning ved IBAS.


/Hans

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>