dk.edb.system.ms-windows
[Top] [All Lists]

Re: Defragmenterag af harddisk

Subject: Re: Defragmenterag af harddisk
From: "Claus Nielsen"
Date: Thu, 18 Oct 2007 14:20:37 +0200
Newsgroups: dk.edb.system.ms-windows

Samlet fylder database + log ca. 30 GB og der er 160 GB fri på disken, så 
ingen problemer her ;)

Hilsen
Claus

"Hans Kjaergaard" <hans.k2teknik@xxxxxxxxxxxxx> skrev i en meddelelse 
news:h7eeh3domjn170s5btbdh24hcuk9ijj43e@xxxxxxxxxx
> On Thu, 18 Oct 2007 10:10:37 +0200, "Claus Nielsen"
> <clausn@xxxxxxxxxxxx> wrote:
>
>>Hej Hans,
>>
>>Jamen det er måske den vej jeg skal gøre - jeg startee bare med at (efter 
>>at
>>alle EX services var stoppet) harddisken og kunne derefter konstantere at
>>den ikke have gjort noget ved Exchange filerne.
> Kontroller mængden af ledig diskplads.
>
> /Hans 



<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>