dk.edb.system.ms-windows.terminal-services
[Top] [All Lists]

Re: Problem med logon på WTS

Subject: Re: Problem med logon på WTS
From: Lars Kim Lund
Date: Mon, 27 Aug 2007 22:21:05 +0200
Newsgroups: dk.edb.system.ms-windows.terminal-services

"Ole Thomsen" <[email protected]> wrote:

>Jeg har de seneste dage oplevet et "nyt" problem med vores TS-farm.
>
>Enkelte servere holder op med at fungere, de kan pinges men modtager 
>ikke rdp-klienter. De må dog stadig i et vist omfang svare på port 3389, 
>da vores SLB setup poller på den port og ikke melder dem ud af 
>clusteret. Eksisterende logons ser ud til at køre videre da SLB stadig 
>viser aktive sessioner.
>
>Hvis jeg lokalt (Proliant iLO) logger på får jeg Welcome-to-Windows 
>vinduet, men efter at have tastet ctrl-alt-del går der 10-20 sekunder så 
>er samme vindue tilbage. Eneste mulighed for at komme i kontakt er 
>tilsyneladende at genstarte serverne, og lige nu har jeg to servere i 
>den tilstand.
>
>De svarer ikke på nogensomhelst Windows management værktøj, heller ikke 
>Altiris.
>
>Jeg er ikke helt sikker på om fejlen er opstået efter seneste Proliant 
>PSP eller de nylige windows opdateringer. Og vi har osse næsten lige 
>smidt IE7 på.

Det kan være mange ting, men de tre ting du nævner kunne jeg alle
mistænke for at være fejlen. Hvis du ved hvad der er ændret på
serverne siden problemet er opstået, så tror jeg det hurtigste er at
skrælle ting af (på et udsnit af serverne) indtil det begynder at
virke.

I den sammenhæng er Broken mirror teknikken en herlig måde at have en
backup og kunne revertere fra en test lynhurtigt. 

-- 
Lars Kim Lund
http://www.net-faq.dk/

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>