dk.edb.database
[Top] [All Lists]

Re: Export/import af BLOB-felter

Subject: Re: Export/import af BLOB-felter
From: "Kurt G"
Date: Thu, 23 Aug 2007 18:06:52 +0200
Newsgroups: dk.edb.database, dk.edb.programmering.pascal

""Thorbjørn Ravn Andersen"" <[email protected]> skrev i en meddelelse 
news:[email protected]
> "Kurt G" <[email protected]> writes:
>
>> Blandt felterne er der også bemærkningsfelter, som er BLOB-felter.
>
> Hvorfor ikke CLOB?  BLOB kan jo indeholde hvad som helst.
>
> -- 
>  Thorbjørn Ravn Andersen

Det synes jeg ikke, at jeg har hørt om før!
Kan du forklare nærmere?

/Kurt <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>