dk.edb.database
[Top] [All Lists]

Re: Export/import af BLOB-felter

Subject: Re: Export/import af BLOB-felter
From: Thorbjørn Ravn Andersen
Date: 23 Aug 2007 15:33:14 +0200
Newsgroups: dk.edb.database, dk.edb.programmering.pascal

"Kurt G" <[email protected]> writes:

> Blandt felterne er der også bemærkningsfelter, som er BLOB-felter.

Hvorfor ikke CLOB?  BLOB kan jo indeholde hvad som helst.

-- 
  Thorbjørn Ravn Andersen

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>