dk.edb.database
[Top] [All Lists]

Re: Export/import af BLOB-felter

Subject: Re: Export/import af BLOB-felter
From: "Kurt G"
Date: Mon, 27 Aug 2007 15:12:11 +0200
Newsgroups: dk.edb.database, dk.edb.programmering.pascal

"Brian (www.europeansoftwarehouse.com)" <[email protected]> skrev i en meddelelse 
news:[email protected]
>> Tak for forklaringen.
>> Jeg så efter i hjælpen til Delphi5, som jeg bruger, men der er intet om 
>> CLOB.
>
> Er det ikke blot hvad der svarer til et Paradox Memo felt?
>
> /Brian
Ikke helt, som jeg opfatter det. Med Paradox har jeg stadig problemet med 
CRLF ved import af de filer, som jeg selv har eksporteret.

Kurt <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>