be.comp
[Top] [All Lists]

Re: [Excel] Rekenvraagstuk (functie gezocht)

Subject: Re: [Excel] Rekenvraagstuk functie gezocht
From: "Martijn Mulder"
Date: Sat, 2 Sep 2006 21:44:02 +0200
Newsgroups: be.comp, nl.comp.programmeren
> In de lagere school wordt er niet automatisch een 0
> gegeven als die persoon er niets is.

Wat gebeurt er dan wel op de lagere school als de persoon er niet is? Je 
kunt het beste uitgaan van de situatie die je wil beschrijven, en daar je 
code voor schrijven. Mogelijk denkbare alternatieven zijn:

- de persoon krijgt automatisch een 0 (niet, volgens jou)
- de persoon krijgt automatisch de maximale score (niet waarschijnlijk)
- de persoon krijgt een '5', het gemiddelde (ook niet waarschijnlijk)
- het programma geeft een melding dat het onvoldoende gegevens heeft voor de 
betreffende persoon (wel waarschijnlijk)
- het programma loopt vast (en zeker ;-)

Dus, beslis wat het programma doen moet voordat je gaat programmeren...<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>