be.comp
[Top] [All Lists]

Re: dvd-r

Subject: Re: dvd-r
From: "ElJerid"
Date: Sun, 03 Sep 2006 07:21:40 GMT
Newsgroups: be.comp, be.comp.hardware, be.forsale.comp.hardware, be.forsale.comp.software
"Wim" <bk234705@xxxxxxxxx> wrote in message 
news:44f9b1bd$0$32426$ba620e4c@xxxxxxxxxxxxxxxxx
> Ik heb de laatste tijd erg veel problemen met het schrijven van dvd-r
> het brand programma voert het branden wel perfect uit maar de dvd speelt
> niet na het uitwerpen.
> Met dvd-rw lukt het echter wel..wat kan hier de oorzaak van zijn.
>
Steeds hetzelfde in de probleemopgave...
Welk brandprogramma? Welke DVD-R? Welke brander? Welke speler (PC of 
salon-)?
En by the way, ik ken geen enkele speler die een DVD afspeelt NA het 
uitwerpen ;-) <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>