be.comp
[Top] [All Lists]

Re: spam via email

Subject: Re: spam via email
From: "Ano"
Date: Mon, 25 Sep 2006 13:30:33 +0200
Newsgroups: be.comp
s|b wrote:
> On Sun, 24 Sep 2006 08:08:03 GMT, Walter wrote:
>
>> ik krijg allerlei spam binnen die zelfs niet naar mijn eigen
>> emailadres wordt verzonden, enkel een van de twee adresdelen is
>> correct.
>
> Die spam wordt wel degelijk op jouw adres verstuurd; kijk maar eens in
> de headers...

Het is niet waar dat je je eigen adres altijd kunt terugvinden in de
headers. Dit is de header van een SPAM bericht ("Achieve picture perfect
weight and enjoy life") dat ik een paar dagen geleden ontving:

Return-Path: <crfconted apestaartje pdl.com>
Received: from dylan.cwazy.net ([unix socket])
 by tigger (Cyrus v2.1.18-IPv6-Debian-2.1.18-1+sarge2) with LMTP; Sat, 23
Sep 2006 20:57:10 +0100
X-Sieve: CMU Sieve 2.2
Received: by dylan.cwazy.net (Postfix, from userid 1001)
 id 0C48A27892F; Sat, 23 Sep 2006 20:57:09 +0100 (BST)
Received: from alt1.gmail-smtp-in.l.google.com (unknown [203.171.180.10])
 by dylan.cwazy.net (Postfix) with ESMTP id EBD73278043;
 Sat, 23 Sep 2006 20:57:02 +0100 (BST)
Date: Sat, 23 Sep 2006 19:59:10 -0540
From: "Marco Fuller" <crfconted apestaartje pdl.com>
X-Mailer: The Bat! (v3.62.03) Professional
Reply-To: "Marco Fuller" <crfconted apestaartje pdl.com>
X-Priority: 3 (Normal)
To: thecambridgebookstore apestaartje cwazy.co.uk
Subject: Achieve picture perfect weight and enjoy life
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="----------01F4D3946E739467"
X-Spam: Not detected
Message-Id: <20060923195702.EBD73278043 apestaartje dylan.cwazy.net>
X-DSPAM-Result: Innocent
X-DSPAM-Processed: Sat Sep 23 20:57:09 2006
X-DSPAM-Confidence: 0.9899
X-DSPAM-Probability: 0.0000
X-DSPAM-Signature: 45159195162762056211247

Geen enkel adres wat hierboven genoemd wordt is van mij, de enige
overeenkomst is het domein van de geadresseerde (cwazy.co.uk). Je ISP krijgt
natuurlijk wel door waar de e-mail heenmoet, maar het hoeft dus *niet* in de
header te staan van de e-mail zoals jij hem binnenkrijgt.

De gewone postbode kan ook "ongeadresseerd reclamedrukwerk" in je brievenbus
doen.

<knip><Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>