be.comp
[Top] [All Lists]

Hulp gevraagd: omzetten FAT32 in NTFS

Subject: Hulp gevraagd: omzetten FAT32 in NTFS
From: "Kogodepoop"
Date: Fri, 18 Aug 2006 07:34:32 GMT
Newsgroups: be.comp
Hoe(met welk programma) kan ik het filesystem FAT32 van een portable harde 
schijf van het merk iomega 230 gigabytes (bestanden gelimiteerd tot 4 
gigabyte) omzetten naar NTFS?


klk <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>