be.comp
[Top] [All Lists]

Re: Dialoogvenster 'Gemengde Inhoud' aanpassen

Subject: Re: Dialoogvenster 'Gemengde Inhoud' aanpassen
From: "TimDW"
Date: 20 Aug 2006 01:27:42 -0700
Newsgroups: be.comp
Peter B wrote:
> Telkens wanneer ik mijn camera (Nikon D70s) op mijn pc aansluit,
> verschijnt het dialoogvenster 'Gemengde inhoud' met de volgende opties:
>
> * De afbeeldingen afdrukken (wizard)
> * Een diavoorstelling van de afbeeldingen maken
> * Afbeeldingen naar een map kopiëren
>
>
> Voorheen had ik hier altijd 'De map weergeven in Windows Verkenner' ,
> 'Beelden kopieren van een map op mijn computer via pictureproject',. .
> . staan. Van deze laatste maakte ik altijd gebruik , maar deze optie
> staat er nu niet meer bij. Wanneer ik op de schijf rechtsklik en
> vervolgens naar Eigenschappen en Automatisch afspelen ga, zie ik onder
> 'Gemengde inhoud' helemaal niets vermeld staan.
>
> Kan ik deze lijst aanpassen of is er een andere manier om hier weer
> 'Beelden kopieren van een map op mijn computer via pictureproject' toe
> te voegen?
>
> Via het gratis pakketje Autoplay repair , zie ik alle opties staan doch
> deze komen dan niet overeen met de werkelijkheid.
>
> --
> Peter B.
>
> mailto:http://cerbermail.com/?Uun08GEXfR
> Newsreader: Mesnews http://mesnews.no-ip.com


Deze sleutel toevoegen in het register:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\MixedContentOnArrival]
"MSOpenFolder"=""


Meer info:
http://www.the-pc-guru.com/How_to_add_an_AutoPlay_actio.php


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>