be.comp
[Top] [All Lists]

Re: Advies ivm bedreigingen en poging tot chantage

Subject: Re: Advies ivm bedreigingen en poging tot chantage
From: "Collector"
Date: 15 Aug 2006 08:38:11 -0700
Newsgroups: be.comp
primavera wrote:
> Filbert schreef:
>
> > primavera wrote:
> >
> > > Sinds kort worden ik en mijn familie via mail bedreigd. De persoon (of
> > > personen) doen dit via een gmail account. Heeft iemand van jullie de
> > > know-how om de persoon achter deze account te ontmaskeren?
> >
> > Als de abuser mail verstuurt via de gmail webclient (meest waarschijnlijk)
> > kan alleen een Gmail administrator het IP adres van de afzender vinden, via
> > dat IP adres kan dan de provider aangesproken worden. De provider kan weten
> > welke klant op welk moment een bepaald IP adres heeft.
> > Maar dan zal het zeker om ernstige criminele feiten moeten gaan, en niet
> > omdat iemand jou *lelijkaard* noemt. In geval van ernstige feiten doe je
> > best eerst aangifte bij de politie.
> >
> >
> > --
> > [email protected]
> > http://www.rot13.com to decrypt my Email address
>
> Bedankt voor de info, het gaat hier over ernstige bedreigingen, onder
> andere tov mijn kinderen. Ik deed reeds aangifte bij de locale politie,
> bij de computer crime unit van de federale politie en deed ook aangifte
> bij de abuse dienst van gmail.
> Alleen neemt hun werkwijze (die u ook aangeeft) blijkbaar veel tijd in
> beslag. Ik hoop met mijn oproep een snellere oplossing te vinden, omdat
> deze situatie emotioneel bijzonder zwaar om dragen is.

Je kan ook een klacht indienen bij de Procureur des Konings. Informeer
bij het gerecht.

Collector :-)


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>