be.comp
[Top] [All Lists]

Re: Kan je....

Subject: Re: Kan je....
From: Moi
Date: Thu, 17 Aug 2006 13:02:55 +0200
Newsgroups: be.comp
in outlook express een autorespons inschakelen zodat personen die een mail sturen naar me zien dat ik met verlof ben of dergelijke ?
Graag antwoord
Kan je instellen in je webmail.
Bij het terugkomen wel eerst checken met je outlook express want ik heb de indruk dat sommige mailtjes die binnenkomen via webmail niet in outlook terecht geraken.....


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>