be.comp
[Top] [All Lists]

Re: Access sluit af tijdens scrollen in tabel ?!

Subject: Re: Access sluit af tijdens scrollen in tabel ?!
From: "Carpe Diem"
Date: Thu, 03 Aug 2006 15:49:50 GMT
Newsgroups: be.comp, microsoft.public.nl.office.access, nl.comp.overig
"pleerol" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
> Carpe Diem schreef:
>> "Goos van Beek" <none> schreef in bericht 
>> news:[email protected]
>>> Geldt dat voor alle Access toepassingen en alle tabellen of alleen voor 
>>> een specifieke tabel?
>>>
>>> -- 
>> Nee : enkel in één tabel van één database...
> Een normale tabel of een query ?
>
normale tabel... <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>