be.comp
[Top] [All Lists]

Re: Vinyl digitaliseren

Subject: Re: Vinyl digitaliseren
From: "Theo"
Date: Tue, 15 Aug 2006 09:55:48 +0200
Newsgroups: be.comp, be.music
"Luc Van Bogaert" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
> Hallo,
>
> Ik heb nog vrij veel vinyl LP's die ik graag zou willen digitaliseren,
> maar ik heb noch de zin,noch het materiaal om dit zelf te doen. Weet
> er iemand waar of bij wie ik dit kan laten doen? Uiteraard tegen
> vergoeding, maar niet evenveel als de nieuwe CD's me zouden kosten :-)
>
> Bedankt,
>
> -- 
> Luc Van Bogaert
>


  Welke Regio ?

  groeten

   Tom


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>