be.comp
[Top] [All Lists]

Re: Locatie van items "Aan het menu Start vastmaken"

Subject: Re: Locatie van items "Aan het menu Start vastmaken"
From: "Jos"
Date: Tue, 18 Jul 2006 16:22:27 +0200
Newsgroups: be.comp, be.comp.os.windows
Screaming Eagles 101 wrote:
Hi,
kun je de items die onder Start zijn "vastgemaakt" ergens terugvinden
? Blijkbaar niet in de Registry want ik vind ze niet....
Onder "Eigenschappen voor Taakbalk en menu" (rechtsklikken op taakbalk en
dan eigenschappen).
Dan tabblad "Menu Start" op aanpassen klikken.

Op tabblad "Geavanceerd" kun je de gewenste items aangegeven.

mvg, Jos


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>