be.comp
[Top] [All Lists]

Re: vervelend prob bij opstarten

Subject: Re: vervelend prob bij opstarten
From: Fedora_44
Date: Sat, 08 Jul 2006 23:09:58 +0200
Newsgroups: be.comp
Dree <@(spam)gmail.com> schreef:
>vervelend bij het opstaten van de pc verschijnt steeds een venster 
>c:/windows/system32 , hoe schakel je dit uit dat dit niet meer opstart 
>? Iemand sugesties

installeer Ubuntu
gratis te downloaden:
www.ubuntu.com
-- 
greetings
from
Fedora_44

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>