be.comp
[Top] [All Lists]

Re: Gevaarlijke updates windows xp???

Subject: Re: Gevaarlijke updates windows xp???
From: "PauL"
Date: Mon, 17 Apr 2006 23:19:20 +0200
Newsgroups: be.comp
In news:WgT0g.377786$yT4.10866756@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Gunter Schelfhout wrote:

> PauL wrote:

>> BTW:
>> Quotefix corrigeert ook quotes en sigs van anderen hun berichten.
>> Dus als ik een andere client zou gebruiken,
>> zou ik er zelfs meer last hebben.
>
> Waarom 'kopen' ze zijn code niet?

Wellicht (als ze het al kennen) omdat het implementeren
evenveel werk zou vragen als het zelf fixen.
(wat ze sowieso niet meer gaan doen wegens nieuwe
"Windows Mail" in Vista)

Trouwens:
http://home.in.tum.de/~jain/software/oe-quotefix/

The program is freeware and may be distributed
 - but solely in the form of the original installer<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>