be.comp
[Top] [All Lists]

Vergelijking

Subject: Vergelijking
From: "Krulle"
Date: Thu, 13 Apr 2006 14:55:57 GMT
Newsgroups: be.comp
Een verkoper zegt dat een "celeron 700mhz is te vergelijken met PIII 600"
Wat is daar waar van en met wat mag die celeron dan vergeleken worden tegen 
een PIII.

Mvg. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>