be.comp
[Top] [All Lists]

Re: Via script (VB6/VbScript) gegevens doorgeven aan een DOS-box ?

Subject: Re: Via script (VB6/VbScript) gegevens doorgeven aan een DOS-box ?
From: " Screaming Eagles 101"
Date: Fri, 25 Nov 2005 15:36:41 +0100
Newsgroups: be.comp
"Mark VB" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
>  Screaming Eagles 101 wrote on 24/11/2005 13:04
>> Ik zou aan een openstaande DOS box tekst en commando's (ENTER) willen
>> doorgeven via VBScript of VB6.
>> Kan dit ?
>>
>> Phil
>>
>
> Via VBScript kan dit mbv. WshShell.SendKeys
>
>
> HTH,
> Mark Van Borm

Ik heb dit geprobeerd vanuit een VB toepassing en gegevens doorgeven aan een 
ander windowsprogramma daar lukt het mee,
maar een DOS box reageert er blijkbaar niet op....
Raar... <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>