be.comp
[Top] [All Lists]

Raid0 op Dell ...

Subject: Raid0 op Dell ...
From: Slike
Date: Sun, 27 Nov 2005 16:01:08 +0100
Newsgroups: be.comp
Hoi,

Vorige donderdag kwam mijn vader zijn nieuwe Dell toe (Dimension 9150). Die machine bevat 2 SATA harddisks van elk 160GB, geconfigureerd als RAID0.
Voor zover ik weet worden op RAID0 configuraties de gegevens gelijk
verspreid over de 2 harddisks, zodat je aan hogere (lees)prestaties
raakt aangezien er op 2 schijven tegelijk gewerkt wordt. Het grote
nadeel is dan weer wel dat als er een van de harddisks crasht meteen
alle data in de RAID-configuratie (dus alles op die pc) naar de bommels
is. Verbeter mij als ik foute veronderstellingen maak...
Nu is mijn vader niet bepaald een game-mens of datasnelheidsfreak. Hij
wil eerder een overzichtelijk gebruik van zijn harddisks: dus gewoon
hd's die onafhankelijk werken en in partities logisch verdeeld zijn. Dit
lijkt me ook beter naar algemene dataveiligheid. Neem nu dat Windows
fataal crasht, dan is het enkel de Windows-partitie die even
geformatteerd moet worden, maar kom je niet aan de andere data, net
zoals dat vroeger was op zijn vorige pc. Mij lijkt het dus interessanter
van die RAID0-configuratie uit te zetten, en geen RAID te gebruiken.
Tegenargumenten waarom wel RAID0 gebruiken of een manier om toch veilig
en "overzichtelijk" op een RAID0-configuratie uw data te beheren?

Dan hieraan verbonden vraagjes:

Ik veronderstel dat als ik beslis om die RAID0 uit te zetten alle data die nu op die harddisks staat compleet onbruikbaar wordt. Dus ik ga die pc dan opnieuw moeten installeren (Windows herinstalleren, data terugplaatsen,...), right?
Verder heb ik ook gezien dat er op dit moment 3 partities zijn vanuit de
fabriek:
- FAT; status:OK, EISA-configuratie; 63MB groot, 56MB vrij
>> Geen driveletter, niet zichtbaar in "Deze computer"
- NTFS; status:OK, Systeem; 295GB groot
>> C:-partitie
- FAT32; status:OK, Onbekende partitie; 3GB groot, 801MB vrij
>> Geen driveletter, niet zichtbaar in "Deze computer"

Die verborgen partities bevatten ongetwijfeld bepaalde recovery-info of zo, alleen weet ik niet wat precies. Ik heb de instructies van Dell gevolgd om een recovery-cd aan te maken, wat gebeurde met een tooltje van Dell. Ik veronderstel dat hij hiervoor gebruik maakte van gegevens van die verborgen partitie(s)? In alle geval ziet de gecreëerde cd er een gewone Windows-cd uit. Het is dus ook wel belangrijk, denk ik, dat als ik die RAID0 zou uitschakelen ik weet wat er precies op die partities staat, of het belangrijk is of niet (meer). Ik heb de tijd nog niet gehad om naar die gegevens te kijken en/of die te backupen. Dus als iemand al de functies van die partities sowieso weet: alle info is welkom (manual zegt er niks over voor zover ik heb gekeken).

Alvast dank voor de nuttige tips en info!

--
Slike
"Bits don't byte..."

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>