be.comp
[Top] [All Lists]

Foutmelding bij Roller Coaster 3

Subject: Foutmelding bij Roller Coaster 3
From: "Alive&Kicking"
Date: Sat, 26 Nov 2005 06:18:09 GMT
Newsgroups: be.comp
De dochter van een vriendin kocht zopas "Roller Coaster Tycoon 3" (ze heeft 
de eerste 2 ook, die werken probleemloos).
Maar als ze het spel wil spelen krijgt ze de volgende foutmelding : "Failed 
to create Direct3D Device".
Via google diverse forums gevonden war dat probleem ook voorkomt, maar 
nergens een oplossing!
Ze werkt met Windows XP SP2, en de drivers van de videokaart zijn upgedate. 
DirectX9 is geïnstalleerd.
PC voldoet overigens 100% aan de systeemvereisten.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>