be.comp.sys.mac
[Top] [All Lists]

Re: Censuur in Appleland?

Subject: Re: Censuur in Appleland?
From: Hans Konings
Date: Wed, 29 Aug 2007 19:41:12 +0200
Newsgroups: be.comp.sys.mac, nl.comp.sys.mac
robert  :

> Madame Wegria :

>> Ik zeg enkel dat de definitie van censuur die Jeroen Scheerder aanhaalt
>> niet klopt.
 
> Geef dan eens een voorbeeld van censuur die niet binnen de definitie van de
> Van Dale ligt.

Zelfcensuur.

-- 
gr-hk

"Yo mis congas. Y así empezó: la la la la, doo doo... alone. So I do my 
drums: tuc pac pac tuc..." - Jerry González


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>