be.comp.sys.mac
[Top] [All Lists]

Automator; Howto, Voorbeelden

Subject: Automator; Howto, Voorbeelden
From: MrMac
Date: Tue, 12 Dec 2006 10:26:04 +0100
Newsgroups: be.comp.sys.mac, nl.comp.sys.mac
Ik wil elke keer voordat een specifiek programma gebruikt wordt een complete 
folder archiveren. Dus ik dacht dit te automatiseren met Automator.

Echter bij de eerste stap kom ik al in een probleem. Want hoe vertel ik een 
folder te archiveren (en wel zonder handmatige tussenkomst).

Kan iemand dit in woorden aangeven of kent iemand een website waar (liefst 
aanpasbare) voorbeelden staan?

Bij voorbaat mijn dank.-- 
A Mac a day, keeps the Trojan away.


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>