be.comp.programming
[Top] [All Lists]

iemand op de hoogte van Gambas (Linux) ?

Subject: iemand op de hoogte van Gambas (Linux) ?
From: Vito
Date: 25 Aug 2007 12:43:57 GMT
Newsgroups: be.comp.programming
Hallo,

Ik leer programmeren in Gambas (VB-kloon voor Linux) en het gaat vrij vlot,
maar ik slaag er niet in om gewone tekst naar een file te schrijven ..

Dit zou gedaan moeten worden:
* controleer of de file bestaat
* indien niet, creÃer die dan
* open de file
* schrijf een string naar die file (gewone tekst)
* sluit de file

Sorry, maar er is maar erg weinig informatie over Gambas te vinden, en in
het forum (nabble) schijnen ze weinig geinteresseert te zijn in mijn vraag.

Alvast bedankt


-- 
Vito
Ubuntu - Linux user (Gnome-desktop)
member of the BOINC project
************************************

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>