be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: scrollwiel pas volume aan

Subject: Re: scrollwiel pas volume aan
From: "Morpheus"
Date: Sat, 9 Jan 2010 08:29:48 +0100
Newsgroups: be.comp.os.windows

"Skratz" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
> Van het ene op het andere moment heeft het scrollwiel van mijn muis 
> beslist om niet meer te scrollen maar om het volume aan te passen.
> Gebeurt in eender welk programma onder winxp.
>
> Ik kan nergens vinden waar ik dat zou kunnen aanpassen.
>
> Iemand die het wel weet?

Start => configuratiescherm => Muis => tabblad Bladerwieltje => Dit aantal 
regels per keer verschuiven(standaard is 3)
http://www.startlog.nl/article/445585/Vista-Tip-aanpassen-bladerwieltje.html
Ook eerst google en dan pas posten, dank u <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>