be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: Nieuwe laptop MOET met Windows XP (zegt school). En nu?

Subject: Re: Nieuwe laptop MOET met Windows XP (zegt school). En nu?
From: sidius
Date: Fri, 24 Jul 2009 11:38:43 +0200
Newsgroups: be.comp.os.windows
Carpe Diem wrote:

> Zoon van een collega moet voor school een laptop hebben.
> Naast enkele eisen qua geheugen, harddisk e.d. stelt de schooldirectie dat
> er Windows XP moet opstaan. Vista = NIET toegestaan.
> Laat nu alle laptops die aan de overige eisen voldoen allemaal uitgerust
> zijn met Vista...
> Heb al gegoogled op "downgraden" maar echt geholpen heeft dat niet.
> Hoe gaat de collega best te werk??

ik zou op de website van diverse laptop fabrikanten gaan kijken of er 
drivers zijn voor de betreffende flaptop voor XP. Eventueel kan je er achter 
aan bellen. Zover ik weet is asus er wel goed mee en acer totaal niet.
weet niet of dat ie legaal moet zijn, ervaring is dat de pliek  versie wel 
goed op xp werkt...........


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>