be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: Nieuwe laptop MOET met Windows XP (zegt school). En nu?

Subject: Re: Nieuwe laptop MOET met Windows XP (zegt school). En nu?
From: "s|b"
Date: Mon, 20 Jul 2009 12:47:49 +0200
Newsgroups: be.comp.os.windows
Dirk T. Verbeek schreef:

> Windows XP is slechts een van vele bedrijfssystemen waarmee een computer 
> kan werken, hoewel het het nog het meest voorkomende is is het ook 
> bewezen het slechtste wat nog verkocht wordt.

Leg die bewijzen dan maar eens op tafel...

-- 
Ik usenet, dus ik ben.
<http://www.briachons.org/>

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>