be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: Nieuwe laptop MOET met Windows XP (zegt school). En nu?

Subject: Re: Nieuwe laptop MOET met Windows XP (zegt school). En nu?
From: Gandalf
Date: Wed, 22 Jul 2009 09:43:14 +0200
Newsgroups: be.comp.os.windows

On Sat, 18 Jul 2009 23:39:59 +0200, "Dirk T. Verbeek"
<[email protected]> wrote:

>Windows XP is slechts een van vele bedrijfssystemen waarmee een computer 
>kan werken, hoewel het het nog het meest voorkomende is is het ook 
>bewezen het slechtste wat nog verkocht wordt.

>Gewoon een MAC of Linux computer nemen, op die manier wordt de 
>veiligheid veel beter gewaarborgd.

??? Enkel in grafische bedrijven ga je aan de bak komen met MAC
kennis. Elk ander bedrijf zal Windows-kennis eisen van potentiële
werknemers.

>Als de school zaken heeft die alleen op een XP of Microsoft systeem 
>werken hebben ze niet alleen geen benul van computers maar ook 
>IT-gerelateerde didactische problemen.

U hebt geen benul van de IT-markt en het gebruik van OS-en in
bedrijven. Ik vind het niet meer dan normaal dat een school het meest
courante OS aanleert aan zijn leerlingen, zodat deze later op de
arbeidsmarkt meer kansen hebben omdat ze dit OS kennen.

>Persoonlijk zou ik een andere school zoeken.

U zou beter eerst eens nadenken vooraleer u post!

Gandalf

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>