be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: Nieuwe laptop MOET met Windows XP (zegt school). En nu?

Subject: Re: Nieuwe laptop MOET met Windows XP (zegt school). En nu?
From: Gunter Schelfhout
Date: Fri, 31 Jul 2009 10:38:52 +0200
Newsgroups: be.comp.os.windows

Gandalf wrote:

> On Thu, 30 Jul 2009 16:42:07 +0200, Gunter Schelfhout
> <[email protected]> wrote:
> 
>>Louter als gebruiker?
>>Men vraagt normaal het overweg kunnen met een computer.
> 
> Ik heb nog in geen enkele vacature zien staan: "Overweg kunnen met een
> computer". Wel "Kennis Office en Windows wordt op prijs gesteld."

Een gebruiker kent een os (lees: desktop) via een visuele oriëntatie in 
algemene principes en metaforen. Niet door van buiten te weten welke 
muisklikken je moet gebruiken.

>>Een school hoeft geen bepaald os aan te leren. Dat heeft trouwens geen
>>zin. Men moet de algemene principes aan de man brengen, welke voor de
>>meeste desktopsystemen zeer vergelijkbaar zijn.
>>Om in jouw redenering verder te gaan, wat heeft een afstuderende student
>>nu aan zijn kennis van XP dat hij tijdens zijn studies leerde gebruiken?
>>Wanneer deze vraag buiten deze draad zou gesteld worden, dan zou je zeker
>>en vast hetzelfde opperen, namelijk dat het de principes heeft bijgebracht
>>en dat je daarmee zonder al te veel problemen een recenter systeem kan
>>gebruiken.
> 
> Het verschil tussen XP en Vista is héél erg klein. het verschil tussen
> XP en MacOS daarentegen.

Maakt die Mac dan geen gebruik van files en directories om een stom 
voorbeeld te geven?
Wordt een mail door een gebruiker anders verstuurd op een Mac dan op 
windows?

>>Datzelfde argument geldt echter ook voor alle niet-windows systemen.
>>Een school zou geen 'merk' in de syllabus moeten opnemen en al zeker niet
>>om een computer in algemene termen te leren gebruiken.
> 
> Een computer in algemene termen leren gebruiken? Laten we eens
> stilstaan bij de praktijklessen dan. Wel "algemeen OS" zou jij op een
> "algemene computer" zetten? 

Het spreekt voor zich dat voor oriënterende lessen de 'pc's van de klassen' 
van een bepaald os wordt voorzien. Of ze daarvoor moeten kiezen voor windows 
of een ander is een andere discussie. Maar ook in die klassen wordt er 
hopelijk niet aangeleerd welke muisklikken je moet gebruiken maar wel de 
metaforen zoals de menu's, taakbalken, bureaublad, directorystructuur, 
enz...
Maar zijn die principes niet universeel voor de meeste desktopsystemen?
Net daarom is het onzinnig om in het geval van de op voor een 'zelf 
aangekochte laptop' een bepaald os op te leggen.

[knip]

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>