be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: Nieuwe laptop MOET met Windows XP (zegt school). En nu?

Subject: Re: Nieuwe laptop MOET met Windows XP (zegt school). En nu?
From: "kieke"
Date: Sun, 26 Jul 2009 17:19:21 +0200
Newsgroups: be.comp.os.windows


"Carpe Diem" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
> Zoon van een collega moet voor school een laptop hebben.
> Naast enkele eisen qua geheugen, harddisk e.d. stelt de schooldirectie dat 
> er Windows XP moet opstaan. Vista = NIET toegestaan.
> Laat nu alle laptops die aan de overige eisen voldoen allemaal uitgerust 
> zijn met Vista...
> Heb al gegoogled op "downgraden" maar echt geholpen heeft dat niet.
> Hoe gaat de collega best te werk??
>

Zeggen tegen de school dat ze moeten upgraden! En trouwens, of je nu vista 
of XP hebt, dat speelt toch gene rol, het is toch allemaal windows. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>