be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: windows update

Subject: Re: windows update
From: The Beloved
Date: Thu, 28 Jun 2007 11:00:44 GMT
Newsgroups: be.comp.os.windows

On Wed, 27 Jun 2007 21:35:00 +0200, "ZigZag" <zig@xxxxxx> wrote:

>Windowsgebruikers zijn dom terwijl jij en nog een "handvol" anderen 
>slimmerds zijn?!

De doorsnee windows (lees : pc) gebruiker is dom ja.

-- 
...For Those Not Te Be Forgotten...

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>