be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: windows update (OT)

Subject: Re: windows update OT
From: "PauL"
Date: Fri, 6 Jul 2007 07:35:51 +0200
Newsgroups: be.comp.os.windows"Luc Van Bogaert" <luc.van.bogaert@xxxxxxxxxxxxxxxx> schreef in bericht news:468caa56$0$13858$ba620e4c@xxxxxxxxxxxxxxxxx
On Wed, 04 Jul 2007 17:08:38 +0200, PauL wrote:

De allusie die ik maakte met die howto's en iTunes is er een
die het onderscheid maakt tussen iets prepareren en iets
gebruiken (dat was zelfs mijn vrouw opgevallen)

Je bent niet zo goed in allusies maken als je zelf zou willen, dus ik
raad je aan om gewoon neer te schrijven wat je bedoeld. Laat het maken van
allusies maar aan anderen over, dan zouden dit soort discussies
duidelijker zijn, en veel sneller afgelopen zijn.

Daarom dat je de privacy bij Vista in vraag bleef stellen?

Ik stel alleen maar vast dat de laatste jaren het
vooral Linux is waar op technologisch vlak de grootste vooruitgang
gemaakt wordt. De snelheid waarmee dit gebeurt is, voor mij althans,
indrukwekkend.

Niet moeilijk als je vergelijkt met uw technologie van meer
dan 10 jaar geleden (OS/2)

Kijk maar eens terug naar de situatie van pakweg 5 jaar
geleden, en wat de verschillende OS'en toen te bieden hadden, en vergelijk
dat met vandaag. Als het op deze manier verder gaat zullen de andere
'spelers' zeer hun best moeten doen om niet voorbij gehold te worden.

Kan iemand de Luc 's uitleggen wat bv. DirectX 10 is?
Want die komt blijkbaar van een andere planeet...

Anderzijds zitten zeuren over privacy terwijl dat juist
een aspect v/d toekomst is:
http://www.webwereld.nl/ref/rss/47008

--->
"De dood van de desktop"
Stevens deed zijn uitspraak tijdens de onthulling van Red Hat's 'online 
desktop',
waar online en offline data en applicaties in harmonie samenleven
Alleen met een nieuwe concept van een computer dat op die manier ontstaat,
kan Linux Microsoft van zijn monopolie positie verdringen,
zo beargumenteerde de Linux-leverancier
<---

Bon, nu mag Lucske eens uitleggen wie DAAR
de privacy gaat controlleren. ipv de services van Vista.


BTW: ik moet nog 60 euro van u voor
          die "gelogen" batterij :-/

Door dit soort onzin weet ik niet of ik jou grappig, irritant of gewoon
zielig moet vinden...

Dement aan 't worden, jongen?

From: Luc Van Bogaert
Date: 03 Jul 2007 07:30:47 GMT

# Graag in het vervolg wat voorzichtiger omspringen met je
# argumenten en niet liegen!

En dan zou ik op dat laatste niet sarcastich mogen zijn?

If you can't stand the heat, get rid of kitchen...
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>