be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: TK: Microsoft Windows Vista Ultimate UPGRADE Limited Numbered Signat

Subject: Re: TK: Microsoft Windows Vista Ultimate UPGRADE Limited Numbered Signature Edition
From: Bernard Mercier
Date: Sun, 01 Jul 2007 19:40:57 +0200
Newsgroups: be.comp.os.windows
Filbert explained :
>>> Hij is in bcow wel steeds bij de eerste om te _zagen_ dat iemand in een
>>> Windows groep weer met Linux gaat zwaaien, en nu begint hij zelf. Hij kan
>>> zijn frustraties niet verbergen. :)
>>> 
>> Ook de vraag aan u.
>> Geef me één draad opgestart door een Windowsgebruiker die Linux of z'n
>> gebruikers minacht!
>> De frustratie komt geheel jou en anderen toe, ik amuseer me te pletter...

> ........zei de zeiligaard die zo nodig een Linuxgebuiker moest proberen
> belachelijk maken en nu het deksel zelf op de neus krijgt. :)
Zieligaards horen naar de zieleknijper te gaan, niet?

-- 
Belgische Ardennen http://users.kbc.skynet.be/fi001005 Ardennes Belge<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>